Bezig met laden...

Logboek

UPDATE: Belgische Vliegtaks - een status

UPDATE: Belgische Vliegtaks - een status

Zoals we eerder beloofden blijven we de Belgische vliegtaks voor de 'kleine, private luchtvaart' van nabij opvolgen. 

Reden hiervoor is dat we vinden dat de minister van Financiën, Vincent Van Petegem, als die stelt dat de vliegtaks op alle vliegbewegingen moet worden toegepast (zie vorig artikel) dus ook op de sport- en recreatieve luchtvaart, hij voorbijgaat aan het feit dat de grote commerciële luchtvaart volledig is vrijgesteld van BTW en accijnzen (een bedrag van vele honderden miljoenen per jaar) terwijl de sport- en recreatieve luchtvaart dit zonder uitzondering wel moet betalen.

We vonden het dan ook meer dan logisch dat de nieuwe vliegtaks uitsluitend zou bestemd zijn voor de commerciële luchtvaart en niet voor ons. Overigens is deze vliegtaks meer een testtaks voor de kleine luchtvaart aangezien de ganse administratieve rompslomp voor de honderden eigenaars van sportvliegtuigjes en helikopters veel meer last bezorgd dan de mogelijke opbrengst voor de Belgische bodemloze schatkist. 

Hierbij een status van de actie van FBA-BFL (Belgische Federatie voor de Luchtvaart)

 • Eind september 2022, heeft de FBA-BFL een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof voor schrapping van een aantal artikels die betrekking hebben op de recreatieve luchtvaart. (Rolnummer 7869 bij het GwH)
 • Begin december 2022 heeft de ministerraad (via de Eerste minister) tegen geargumenteerd.
 • Begin januari 2023 heeft FBA-BFL hierop eveneens tegen geargumenteerd
 • Half februari 2023 heeft de ministerraad hierop kort nog gereageerd.
  • Bij dit 2de wederwoord heeft de ministerraad een opening gelaten voor de recreatieve luchtvaart.
 • Grondwettelijk Hof moet nu een datum bepalen voor de zitting en behandeling van dit dispuut
 • Voorlopig is de wet de wet (en is die van toepassing) en moeten we afwachten hoe het Grondwettelijk Hof zal beslissen.
 • Uit een steekproef weten we dat de meeste vliegclubs heden alleen inschepingstaks betalen in enkele specifieke gevallen.
  • Er wordt beroep gedaan op EU-verordening 965/2012, de definitie van een bemanningslid om bepaalde personen aan boord, die bijdragen aan de vlucht of de veiligheid van de vluchtuitvoering uit te sluiten van de vliegtaks. Zo wordt bijvoorbeeld een persoon die naast de piloot zit en de navigatietoestellen bedient aanzien als bemanningslid en uitgesloten van de vliegtaks. Dit is zeker het geval bij helikopters waar geen autopilot is ingebouwd en de piloot geen mogelijkheid heeft om deze toestellen veilig te bedienen. 

Wij danken van harte Marc Ghys, Voorzitter van FBA-BFL en van AOPA Belgium voor zijn inzet en deze van de federatie om te pogen deze onredelijke pesttaks uit de wereld te helpen. 

Met deze ook onze oproep aan piloten en eigenaars van helikopters en vliegtuigen in de sport- en private luchtvaart om hun mening en/of ervaring met deze vliegtaks te delen via onderstaande reactiebox. Als u staat op uw privacy of mogelijke reactie verwacht staat het u vrij om anoniem of onder een schuilnaam te reageren.

1 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepubliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *