Bezig met laden...

Logboek

ALERT: DGLv kan tot in het najaar geen nieuwe theoretische pilotenexamens meer afnemen

ALERT: DGLv kan tot in het najaar geen nieuwe theoretische pilotenexamens meer afnemen

Vorige vrijdag vernamen we uit vertrouwelijke bron dat het Belgische DGLv (Directoraat-Generaal Luchtvaart) voorlopig geen theoretische pilotenexamens meer mag afnemen. Nazicht op de website van van het DGLv bevestigde deze informatie, we lezen daar:

Theoretische examens voor pilotenvergunningen
Aandacht! Vanaf 1 juli 2020 organiseert DGLv geen initiële examens meer voor luchtvaartpiloot, commerciële piloot of instrumentbevoegdverklaring. Vanaf 31 juli 2020 organiseert DGLv geen initiële examens meer voor privépiloten. De herkansingsexamens voor deze licenties of kwalificaties blijven echter ook na deze data plaatsvinden. Vanaf 31 juli 2020 worden nog alleen examens voor ULM's en voor nationale ballonpilootvergunningen georganiseerd. Examens voor nationale ballonvliegvergunningen zullen tot 30 november 2020 gehouden worden. De dienst vergunningen stelt alles in het werk om een alternatief systeem op te zetten waarmee de examens snel kunnen worden hervat. In de tussentijd raden we u aan contact op te nemen met een andere bevoegde autoriteit om uw theoretische examens te organiseren.

Onze vertrouwelijke bron wist ook te vertellen dat de reden voor het stopzetten van theoretische EASA pilotenexamens te maken zou hebben met een recente audit van EASA waarbij DGLv een onvoldoende zou hebben gekregen en daardoor geen door EASA geaccepteerde examens meer mag afnemen.

Dit was voor ons reden genoeg om de woordvoeder van de FOD Mobiliteit en Vervoer uitleg te vragen over deze op zijn minst bizarre situatie. Dat Belgische leerling piloten in België hun theoretische examens niet meer kunnen afleggen is op zijn minst opmerkelijk. En dat zij hiervoor moeten uitwijken naar andere landen is ook al geen leuk vooruitzicht (kosten, taal, verplaatsing, herexamens, uitstel, ???).

Thomas De Spiegelaere, de woordvoerder van de FOB Mobiliteit, reageerde afgelopen zaterdag snel op onze vraag tot verduidelijking. Wij citeren letterlijk:

De theoretische examens voor piloten zijn inderdaad tijdelijk opgeschort en er is een EASA-audit geweest met een aantal opmerkingen over het IT-systeem voor de examens, maar de twee hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. 
Het is zo dat het systeem voor de examens inderdaad aan vernieuwing toe is. DGLV was hier al enige tijd mee bezig en er waren een aantal potentiële oplossingen waaronder samenwerking met collega-luchtvaartautoriteiten uit andere EU-lidstaten. De Covid-pandemie en enkele onvoorziene technische problemen hebben daar een stokje voorgestoken. 
Toch hebben onze collega’s van DGLV niet stil gezeten en een duurzame oplossing zou voor het najaar mogelijk zijn. Een bijkomende nuancering is anderzijds dat deze opschorting enkel geldt voor nieuwe kandidaten. Zij die tijdens de lockdown-maatregelen hun examen zagen uitgesteld worden, hebben wel degelijk nu de kans om hun examen te doen.
Nieuwe kandidaten vragen we nu tijdelijk van de diensten van de luchtvaartautoriteiten in de buurlanden gebruik te maken, althans voor zover een uitstel tot het najaar niet mogelijk is.
Voor alle duidelijkheid dus: de opschorting van inschrijving voor nieuwe kandidaten voor theoretische examens voor piloten heeft niets te maken met een EASA-audit.

Tot zover de reactie van FOB Mobiliteit waarvoor we Thomas De Spiegelaere van harte danken om dit gedurende het weekend op te zoeken. Hij bevestigde intussen ook dat de oplossing voorzien is voor het najaar. Intussen wordt ingezet op het inhalen van die examens die door de lockdown-maatregelen werden uitgesteld.

Onze conclusie:

Het is ons inziens triest en beschamend dat de Belgische luchtvaartautoriteit aan de Belgische leerling-piloten moet vragen om zijn examens de komende maanden in een ander EASA land te laten afnemen.

En of het stopzetten van het afnemen van theoretische examens (door EASA geaccepteerd) al dan niet te maken zou hebben met de EASA audit is in deze hier zelfs niet relevant. Feit is dat het bestaande IT-systeem zowel door EASA als door de DGLv medewerkers als niet meer geschikt wordt aanzien en daardoor geen EASA goedgekeurde examens meer kunnen of mogen worden afgenomen. Voor nationale examens is het bestaande systeem blijkbaar nog wel bruikbaar... 

Laat ons hopen dat deze situatie snel kan worden opgelost, corona of niet! We horen graag uw mening!

We blijven dit opvolgen!

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *