Bezig met laden...

Logboek

Eindelijk vliegen met ULM-helikopters in Belgie?

Eindelijk vliegen met ULM-helikopters in Belgie?

In het koninklijk besluit in België gepubliceerd op 25 februari 2021 werd bepaald dat boven het Belgisch grondgebied, onder bepaalde voorwaarden, testvluchten mochten worden georganiseerd met ULM-helikopters. Het is wel noodzakelijk om hiervoor een specifieke goedkeuring te bekomen van het DGLV (Directoraat-Generaal voor de luchtvaart) en daarvoor de nodige vergoeding te betalen.

Dit was goed nieuws voor fabrikanten van ULM-helikopters die nu hun toestellen boven België zullen kunnen uittesten. Maar eens de testvluchten voorbij en de ULM-helikopter kan worden verkocht mag hetzelfde toestel niet meer boven België vliegen. Waarom niet?

Eenvoudig, de ULM-helikopterklasse in België niet is toegestaan. De ULM-helikopterklasse is een nationale bevoegdheid, terwijl lichte helikopters (tot 3.175kg - zoals Robinson R22 en R44) onder de EASA klasse CS27 vallen en op Europees vlak worden goedgekeurd. Zoals bij de ULM-vliegtuigen reeds gebeurd is, moet België dus zelf beslissen over het toelaten van de ULM-helikopterklasse in België. Tot op heden is dit niet het geval.

Toen we vorig jaar deze anomalie aan de Minister van Mobiliteit voorlegden kregen we antwoord van de woordvoerder waarin bevestigd werd dat de minister wel degelijk weet had van dit probleem en dat de herziening van het KB 25 mei 1999 over de ULM ondertussen aan de gang was.

We zijn intussen een jaartje verder en hebben terug contact opgenomen met de Minister van Mobiliteit, Gilkinet. En we kregen snel antwoord van zijn kabinet. 

  • Voor wat betreft uw vragen over de herziening van het KB ULM van 25 mei 1999 kunnen wij u de volgende informatie meegeven: 
    • Het Directoraat-generaal Luchtvaart is bezig met de voorbereiding van de herziening van de tekst; op dit moment kunnen we u nog geen precieze kalender geven;
    • Het inderdaad de intentie om ULM helikopters te integreren in het herziene KB.

Dus nog 'even' geduld en we kunnen dan 'binnenkort' met ULM-helikopters rondvliegen boven België. Wij blijven hier wel even vinger aan de pols houden.

1 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *