Bezig met laden...

Logboek

Defensie (NL) publiceert projectenoverzicht helikopters - deel III: NH-90

Defensie (NL) publiceert projectenoverzicht helikopters - deel III: NH-90

Defensie heeft zijn projectenoverzicht gepresenteerd aan de Nederlandse Kamer en de helikoptervloot komt aardig uit de verf. In deel I hebben we een overzicht gemaakt van alle projecten rondom de Apache helikopters voor een totaal bedrag van zowat €1,2 miljard. In deel II belicht Defensie de projecten voor de Cougars, de Chinooks en de helikoptersimulatoren. Vandaag in het derde en laatste deel beschrijven we alle projecten rond de NH-90. 

 • NH-90
  • Een van de hoofdlijnen van het Defensiebeleid is het verder verbeteren van de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht. In verband met de uitfasering van de Lynx-helikopter en de AB-412 neemt Defensie deel aan het helikopterproject NH-90, een internationaal programma met België, Duitsland, Frankrijk en Italië (de NATO Helicopter Management Organization (NAHEMO) landen). Aanvankelijk is een behoefte gesteld voor twintig NATO Frigate Helicopters (NFH’s). Naar aanleiding van de studie ‘Integrale helikopter capaciteit’ is de kwalitatieve behoefte gewijzigd in twaalf NFH’s voor diverse maritieme taken en acht helikopters in een transportconfiguratie (TNFH), die geschikt zijn gemaakt voor tactische transporttaken vanaf het land en vanaf schepen. Het project past binnen het streven om de expeditionaire capaciteiten van de krijgsmacht te verbeteren en om Europese en NAVO tekorten ten aanzien van helikoptercapaciteiten te verminderen. De behoefte aan de vervulling van transporttaken door de NH-90 is in de beleidsbrief van 8 april 2011 verder onderstreept. Uiteindelijk zijn twintig NFH’s afgenomen die door middel van missieapparatuur geschikt kunnen worden gemaakt voor de (maritieme) transportrol. Met deze helikoptercapaciteit is Defensie in staat een bijdrage te leveren aan de inzetbaarheidsdoelen uit de Defensienota 2018.
  • Retrofit. De laatste twee MOC-toestellen worden in het retrofitprogramma, dat diverse vertragingen kent, tot de uiteindelijke FOC-configuratie omgebouwd. De retrofit is eind 2013 begonnen. Door het behandelen van corrosie, de lage beschikbaarheid van specifieke onderdelen, een noodzakelijke kwaliteitsverbetering op de werkvloer en Covid-19 is de doorlooptijd van de retrofit toegenomen, voltooiing is nu gepland in 2021.
  • Upgrade. De eerste van zes helikopters die in de FOC-configuratie zijn afgenomen staat medio 2020 voor de upgrade bij de leverancier. Om gedurende de retrofit voldoende toestellen voor het operationele programma beschikbaar te houden, is besloten om de upgrade geleidelijker te plannen. Dit traject is in oktober 2018 aangevangen en eindigt medio 2023.
  • Update. Het derde modificatietraject betreft een kosteloze update van de software van de helikopter (Maintenance Release 1, MR1). Op 14 augustus 2018 is de eerste Nederlandse NH-90 met MR1 opgeleverd, aanpassing van de rest van de vloot wordt in combinatie met de retrofit/upgrade of hoger onderhoud uitgevoerd. Vanaf 2023 zal de hele vloot NH-90 helikopters van MR1 zijn voorzien, waarmee alle toestellen beschikken over één en dezelfde en de gecontracteerde configuratie.
  • Herijking. Alle twintig toestellen worden gemodificeerd om de NH-90 NFH beter geschikt te maken voor (maritieme) transporttaken en voor de ondersteuning van landoperaties. Om de beschikbaarheid van de helikopters zo min mogelijk te beïnvloeden worden deze modificaties tijdens regulier onderhoud uitgevoerd. In totaal zijn veertien herijkingsmodificaties geïdentificeerd, die zich in verschillende stadia van uitvoering bevinden. Het afgelopen jaar is de projectopdracht uitgebreid voor de aankoop van extra boordpakketten voor de amfibische taak van de NH90 TNFH. Het geheel aan modificaties wordt in 2025 voltooid.
  • Full Mission Flight Trainer - De verwerving van een Full Mission Flight Trainer (FMFT) maakt deel uit van het NH-90 project. In 2011 zijn de basisfunctionaliteiten geleverd, die begin 2012 zijn geaccepteerd. Defensie heeft op 1 januari 2017 de FMFT formeel overgenomen van de fabrikant. In juni 2017 zijn de laatste tekortkomingen opgeheven waarna de laatste mijlpaalbetaling is uitgevoerd. De verhuizing van de FMFT van de locatie bij de fabrikant in Italië naar Nederland (maritiem vliegkamp De Kooy) is in april 2019 uitgevoerd. Sinds oktober 2019 is de FMFT operationeel. De FMFT moet een upgrade ondergaan om de configuratie in overeenstemming met de laatste configuratie van de helikopters te brengen. Als onderdeel van de verwervingsvoorbereiding hiervoor is door de leverancier een studie uitgevoerd naar de (technische) scope en financiële consequenties van de gewenste aanpassingen, medio 2020 wordt de offerte verwacht met als doel de aanpassingen vanaf 2022 te kunnen aanbrengen. De kosten voor deze upgrade worden gefinancierd vanuit het projectbudget.
  • Industriële participatie - Het NH-90 programma is een internationaal samenwerkingsprogramma. Vanaf de start van de productie in het jaar 2000 beoogt het programma een werkverdeling voor de industrie van de deelnemende landen naar rato van de financiële bijdrage aan het
   NH-90 programma. Deze verdeling berust op de totale voorgenomen productie van 595 toestellen. Voor Nederland bestaat een tekort aan werkaandeel in de productiefase van ongeveer € 100 miljoen. Een herverdeling van het werkvolume in deze fase van het project is niet voorzien omdat dit zou leiden tot hogere kosten en meer vertragingen. Behalve voor de NAHEMO-landen produceert het Nederlandse bedrijfsleven echter ook voor landen buiten NAHEMO en creëert daarmee extra omzet. Om het balanstekort voor Nederland te compenseren, heeft de fabrikant van de NH-90 in 2012 het Nederlandse bedrijf Fokker aangewezen om gedurende de instandhoudingsfase alle standaard reservedelen aan de NH-90 gebruikers te leveren. Voorts is in maart 2016 het Nederlandse bedrijf Specto Aerospace (voorheen Airborne) gecontracteerd om onderhoud aan de rotorbladen van de NH-90 uit te voeren. Om het volledige tekort tijdens de In Service Support (ISS-)fase te compenseren, zijn in maart 2016 afspraken gemaakt tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de fabrikant van de NH-90, die zijn vastgelegd in een Memorandum of Agreement (MoA). Het ministerie van EZK ziet toe op de uitvoering van deze afspraken.
  • Budget: €1,22 miljard
  • Timing: 2025 

Als je het volledig projectenoverzicht van Defensie (NL) wil nalezen kun je hier klikken.

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *