Bezig met laden...

Logboek

ALERT: Laatste status van de covid-19 maatregelen voor de lichte luchtvaart in Belgie

ALERT: Laatste status van de covid-19 maatregelen voor de lichte luchtvaart in Belgie

Op 7 mei heeft in België het Overlegcomité van de verschillende regionale regeringen en federale regering een aantal maatregelen in de strijd tegen het corona-virus aangepast en versoepeld en werd een nieuw MB verspreid. 

Het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart heeft op 8 mei 2021 een lichtjes aangepaste nota gepubliceerd over de specifieke toepassing voor de luchtvaart van dit Ministerieel Besluit. Je kunt de volledige tekst van deze nota hier lezen.

Een paar specifieke maatregelen:

 • Vluchten kunnen solo, met gezinsleden of met een duurzaam onderhouden nauw contact (zoals bepaald in het MB) plaatsvinden.
 • bovendien kunnen vluchten in het kader van opleiding of examinering met als doel het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en vergunningen, uitgevoerd worden met een instructeur of examinator aan boord
  • in deze tekst worden geen negatieve uitzondering meer gemaakt voor private PPL(H) opleidingen of examinering. Dus wij lezen dat onderhoud, voleindigen of vernieuwen van vergunningen of kwalificaties kunnen nu met een instructeur of een examinator aan boord kan voor zowel private als commerciële vergunningen.
 • voor vluchten met derden, (vb initiatievluchten,...) is het dragen van mondmaskers verplicht voor iedereen aan boord en voor en na de activiteit worden de handen ontsmet;
 • mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden verplicht gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit of indien meerdere personen in aanraking kunnen komen met het materiaal of het toestel;   
 • groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 25 personen, een onderlinge afstand van 1,5 meter moet gehandhaafd blijven; 
 • de theoretische opleidingen worden bij voorkeur via afstandsonderwijs of virtuele klassen georganiseerd. Meer info kan u vinden in de EASA gids “Guidance for allowing virtual classroom instruction and distance learning”. Indien niet mogelijk moet er een ruimte voorzien worden die de social distancing toelaat (10m² per persoon) en maximaal geventileerd wordt. Praktische opleiding in een luchtvaartuig of simulator valt onder de bovenvermelde regels voor het uitvoeren van vluchten.

Het verbod op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden vanuit en naar België maar binnen de Europese Unie, is vervallen vanaf 19 april 2021. Maar opgelet, hier gelden de volgende regels:

 • Wie voor meer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet het Passenger Locator Form invullen
 • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf) moet het Passenger Locator Form invullen
 • er is bovendien een verplichte quarantaine en test bij terugkeer naar België na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Bij terugkeer uit een oranje of groene zone moeten er geen specifieke maatregelen gevolgd worden.
 • verblijft u minder dan 48 uur in het buitenland en reist u niet met het vliegtuig of per boot (of van buiten de EU of Schengenzone met de trein of bus) naar België? Dan moet u het PLF-formulier niet invullen. Quarantaine en testen zijn in dit geval niet nodig.

Volgens de strikte toepassing van de regelgeving is het dus nodig dat u bij een recreatieve vlucht met uw helikopter van EBAW Antwerpen naar EHBD Budel en terug dezelfde namiddag, een PLF moet invullen. 

Maar op vraag van twee lezers hebben we hierover advies gevraagd bij het DGLV (Belgisch Directoraat Generaal Luchtvaart). Wij kregen hierover zeer snel een stellingname die we graag delen:

De algemene teksten die reizen naar het buitenland regelen, alsook het gebruik van de PLF, kunnen onmogelijk rekening houden met alle specifieke situaties. De tekst kan inderdaad verwarring veroorzaken. Een helikopter is bv inderdaad geen vliegtuig. 
Daarom is het denk ik belangrijk om rekening te houden met de intentie van de regel. Een ééndaagse trip naar NL valt mijn inziens niet onder de verplichting om het PLF in te vullen, het gaat immers ook niet echt om reizen en het risico blijft beperkt. 
Let wel op, de regels van het land waar naartoe gevlogen wordt moeten ook steeds gevolgd worden. Deze verschillen van land tot land.

5 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *