Bezig met laden...

Logboek

NHV publiceerde haar 2020 jaarcijfers: bloedrode resultaten maar beterschap op komst

NHV publiceerde haar 2020 jaarcijfers: bloedrode resultaten maar beterschap op komst

Op 25 juni 2021 heeft de NHV Group (Noordzee Helikopters Vlaanderen) haar geconsolideerde jaarrekening neergelegd over het coronajaar 2020. Men had een behoorlijk verlies verwacht maar toch is het uiteindelijk verlies na belastingen door waardeverminderingen op bepaalde helikopters, interesten op leningen van de aandeelhouders en een extra afschrijving op gekapitaliseerde goodwill, met €105,6 zeer zwaar uitgevallen.

De cijfers:

in €mio 2020 2019 Verschil%
omzet 131,3 165,4 -20,7%
bedrijfsverlies -83,9 -3,9 +2.151%
netto verlies na belastingen -105,6 -26,5 +398%

Omzet:

De omzet voor 2020 eindigde 21% onder het niveau van 2019 (-34 081 KEUR) op 131 337 KEUR. De daling is enerzijds te verklaren door contracten die in 2019 afliepen (Wintershall - Den Helder, Shell - Nigeria) en anderzijds en dit is het grootste effect - de impact van de COVID19-pandemie. Als gevolg van COVID19 werd een zeer beperkt aantal flaretip projecten uitgevoerd, werden olie- en gasactiviteiten op verschillende bases aanzienlijk verminderd en bevonden de onshore-activiteiten in Noorwegen zich op een vrij laag niveau.

De UK is nu de grootste markt voor NHV-group (30% van de totale omzet) en liet een omzetstijging zien van 11% ten opzichte van 2019 door toegenomen activiteiten in Aberdeen versus 2019 en nieuwe contracten van Shell in Norwich en Spirit Energy in Blackpool. Denemarken was het op een na grootste land voor NHV met 20% van de omzet, gevolgd door Noorwegen met 18% van de omzet. Het aandeel van Afrika in de omzet is teruggebracht tot slechts 4% in 2020 (Ivoorkust). NHV is duidelijk geen sant in eigen land, haar enig contract in België, met CMH uit Bra-sur-Lienne liep op 30 juni 2021 af.  

Olie en gas blijft het grootste bedrijfssegment (56%), gevolgd door SAR-Maritime Services (20%) en ander luchtwerk (10%). 

Bedrijfsverlies:

Het aanzienlijk verlies van 2020 werd deels veroorzaakt door een lager activiteitsniveau door corona, maar in grote mate door bijzondere waardeverminderingen op bepaalde activa €20 miljoen (helikopters - levenscyclus) en goodwill samen met intresten op aandeelhoudersleningen €17 miljoen. In 2019 werden reeds afschrijvingen en waardeverminderingen geboekt ten belope van €42,2 miljoen, in 2020 was dat €50,3 miljoen.

Deze laatste negatieve effecten hebben echter geen impact op de cashflow. De cashflow van het jaar 2020 was positief + €3,4 miljoen. 

Financiële herstructurering:

In 2020 werd een herstructureringsproces met alle stakeholders - zowel partnerbanken als aandeelhouders - met succes afgerond, wat resulteerde in een aangepast schuldaflossingsprofiel voor de komende jaren en een versterkte balans door een aanzienlijke kapitaalverhoging van €238,2 miljoen. Lees hierover ons artikel van 22 januari 2021.

Toekomst:

De NHV Group zal zich blijven concentreren op haar olie- en gasactiviteiten, evenals op maritieme diensten en externe onderhoudscontracten. NHV herstelde zeer goed van de COVID19-pandemie en vertoonde een stijging van de activiteit van 12% in het eerste kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Onze kritische kijk:

De coronacrisis, de zware afschrijvingen en waardeverminderingen van de afgelopen twee boekjaren hebben de aandeelhouder, de Franse investeringsgroep Ardian verplicht om een zware financiële inspanning te doen om NHV door de moeilijkheden te helpen. Operationeel heeft het management de kosten deels kunnen aanpassen aan de gedaalde omzet, wat bij groei zou moeten leiden naar een beter operationeel resultaat.

De helikopterindustrie blijft wereldwijd een moeilijke sector die teveel afhankelijk is van de olie-en gasindustrie en de olieprijs. Olie en ook gas zullen de komende jaren nog nog meer in de verdrukking komen door de klimaatwetgeving. Dus NHV zal verder moeten saneren, diversifiëren en nieuwe contracten winnen om een toekomst te hebben. Maar de financiële herstructurering geeft NHV wel de tijd om zich uit het verlies te werken en de omzetstijging in het eerste kwartaal 2021 is alvast een positief signaal. 

Wel verwachten we dat toekomstige contracten tegen zeer lage voorwaarden zullen worden afgesloten. Er is nog steeds een overaanbod bij de grote helikopteroperatoren waardoor de verkoopprijzen onder druk zullen blijven. Verdere consolidatie is in deze sector te verwachten. 

Wij wensen het nieuwe management van NHV veel succes met deze uitdaging!

2 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *