Bezig met laden...

Logboek

FLASH: ULM helikopters vliegen binnenkort in Belgie

FLASH: ULM helikopters vliegen binnenkort in Belgie

We schreven hier reeds eerder dat de BCAA, de Belgische luchtvaart-autoriteit (DGLV) werkt aan een nieuw Koninklijk Besluit ULM.  

Op 17 maart 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet die toelaat dat boven het Belgisch grondgebied, onder bepaalde voorwaarden, testvluchten worden georganiseerd met ULM-helikopters, ULM-vliegtuigjes en andere kleine vliegtuigjes. Dit was goed nieuws voor fabrikanten van ULM-helikopters die nu hun toestellen boven België vanaf dan konden testen. Maar eens de testvluchten achter de rug en de ULM-helikopter klaar was voor verkoop mocht hetzelfde toestel niet meer boven België vliegen. 

We vroeger toen aan de minister van Mobiliteit of en hoe hij deze incompatibiliteit zou oplossen. We kregen zeer snel antwoord van diens woordvoerder waarin bevestigd werd dat de minister wel degelijk weet had van dit probleem en dat de herziening van het KB over de ULM intussen aan de gang was.

De ULM-helikopterklasse is een nationale bevoegdheid, terwijl klasse lichte helikopters (tot 3.175kg - zoals Robinson R22 en R44, Cabri G2, enz) onder de EASA-klasse CS27 vallen en op Europees vlak worden goedgekeurd. Zoals bij de ULM-vliegtuigen reeds gebeurd is, moet België dus zelf beslissen over het toelaten van de ULM-helikopterklasse in België en het certificeren van die ULM-helikopters. Tot op heden is dit niet het geval.

Wij zijn dit verhaal blijven opvolgen en kregen deze week bevestiging dat voorstel van nieuwe KB ULM ondertussen is begonnen aan de formele procedure om goedgekeurd te worden. Dit omvat een aantal stappen, zoals het consulteren van de regio’s, maar ook Europa. De wettelijke termijn die hierop staat is 6 maand. Indien er geen grote opmerkingen zijn zal na deze consultatieperiode overgegaan worden tot de ondertekening procedure.  

Eens het nieuwe KB ULM van kracht kunnen ULM-helikopters, die in België worden goedgekeurd, in het Belgisch luchtvaartregister worden ingeschreven en kunnen deze in België vliegen. De type-goedkeuring van de ULM-helikopter moet door de Belgische BCAA gebeuren en gelukkig zijn in het nieuwe KB ULM een aantal mogelijkheden opgenomen om rekening te kunnen houden met toelatingen uit andere landen. De Belgische aanvaarding van een type zal hierdoor makkelijker kunnen verlopen indien er reeds een toelating bestaat in een land met vergelijkbare technische eisen, maar een Belgische aanvaarding van een type zal dus wel steeds nodig zijn.  

Er is dus licht aan het einde van de tunnel en we mogen het nieuwe KB ULM met de ULM-helikopters in de komende maanden verwachten! Goed nieuws dus voor fabrikanten en toekomstige eigenaars en piloten van ULM-helikopters.

Wij blijven dit opvolgen...

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *