Bezig met laden...

Logboek

Overijssel publiceert verslag helihavens in de provincie

Overijssel publiceert verslag helihavens in de provincie

De Gedeputeerde Staten van Overijssel hun jaarlijks verslag gepubliceerd over de helihavens in de provincie.

In Overijssel zijn er drie helihavens gelegen:

  • de helikopterlandingsplaats bij Isala Klinieken Zwolle; 

  • de helikopterlandingsplaats bij het Medisch Spectrum Twente;

  • de helikopterlandingsplaats de Koperen Hoogte (sinds mei 2023: Infinity).

Het goede nieuws was dat bij geen enkele helihaven het aantal geregistreerde vluchten en vliegbewegingen de vergunde aantallen overschreden. Bij Isala Klinieken Zwolle werden 118 vluchten geregistreerd, bij het Medisch Spectrum Twente werden 89 vluchten geregistreerd en bij de helihaven De Koperen Hoogte werden 9 vluchten geregistreerd.

Het andere goede nieuws is dat er over de helihavens in de provincie geen klachten van omwonenden of andere personen werden geregistreerd. 

Er werden wel enkele inbreuken op de goedgekeurde luchthavenregeling van onderstaande helihavens.

  • De Koperen Hoogte - Lichtmis - Zwolle (zie foto)

De helikopterlandingsplaats De Koperen Hoogte is over gegaan naar een andere eigenaar en noemt nu Infinity. De nieuwe eigenaar exploiteert nu de helihaven. In de luchthavenregeling is echter opgenomen dat uitsluitend de vorige eigenaar de helihaven mag exploiteren. Wij hebben deze overtreding geïdentificeerd als risicovol, vanwege ontstane onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor de exploitatie van deze helihaven. Onder last van een dwangsom hebben wij daarom de helihaven laten sluiten.

De nieuwe eigenaar moet daarom een verzoek indienen tot aanpassing van de luchthavenregeling. Verder zijn diverse overtredingen geconstateerd bij De Koperen Hoogte, waaronder één maal landen met een te zwaar toestel en één maal landen buiten de vergunde openingsuren. De nieuwe eigenaar is hierop aangeschreven. Wij hebben de geconstateerde overtredingen besproken met de inspecteur luchtvaart van ILT. Zij zullen het helidek inspecteren op veiligheid, alvorens het in gebruik kan worden genomen door de nieuwe exploitant.

Info: in maart 2012 gebeurde een ongeval op deze helikopterlandingsplaats - klik hier 

  • Isala Klinieken - Zwolle

Op de helikopterlandingsplaats bij Isala Klinieken Zwolle is één keer een helikopter geland voor een ander doel dan medische noodzaak, namelijk een trainingsvlucht van de politie.

Voor trainingsvluchten hebben wij in het verleden een ontheffing voor één jaar verleend, maar deze ontheffing is verlopen. Isala Klinieken dient voor trainingsvluchten een nieuwe ontheffing (voor één jaar) aan te vragen, danwel te verzoeken om aanpassing van de voorschriften in de luchthavenregeling. Tot die tijd zijn trainingsvluchten niet toegestaan. De beheerder van het helidek is hierop aangesproken. Ook is de overtreding doorgegeven aan de inspecteur luchtvaart van ILT.

Het is goed om vast te stellen de drie helihavens in Overijssel nergens aanleiding geven tot klachten van omwonenden en dat het aantal vliegbewegingen binnen de vastgestelde normen blijven. Het bewijst dat helikopters en helikoptergebruik perfect binnen de samenleving kunnen functioneren zonder de samenleving overmatig te belasten.    

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepubliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *